Placówki

Zbór w Legnicy

Placówka w Jaworze
Jawor ul. Staszica 3/5
Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa

Zbór w Legnicy

Placówka w Jaworze
ul. Staszica 3/5
59-400 Jawor