Prezbiter Naczelny

No public posts in this group. You must login and become a member in order to post messages, and view any private posts.

Prezbiter Naczelny

Legnica ul. Sudecka 3
Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa

Prezbiter Naczelny

ul. Sudecka 3
59-220 Legnica

Kompetencje Prezbitera Naczelnego

  1. Prezbiterem Naczelnym może być osoba pełniąca urząd Prezbitera lub Pastora.
  2. Prezbiter Naczelny kieruje pracą Prezydium Rady Naczelnej.
  3. Kadencja Prezbitera Naczelnego trwa 4 lata. Urząd ten można pełnić przez kilka kadencji.
Subskrybuje zawartość