Nasze Służby

AGENDY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ WSPÓLNOTY ZIELONOŚWIĄTKOWEJ


Szkoła Biblijna

Dyrektor: Daniel Wawrzyczek


Czasopismo „Droga Prawda Życie”

Redaktor Naczelny: Łukasz Tyc


Duszpasterstwo Dzieci

Koordynator: Andrzej Nazimek

Duszpasterstwo Młodszej Młodzieży

Koordynator: Jarosław Domieniuk

Duszpasterstwo Młodzieży

Koordynator: Łukasz Tyc

Praca wśród Małżeństw

Koordynator: Marek Kalata

Praca z Seniorami

Koordynator: Wiesław Świderski


Misja Więzienna

Koordynator: Ryszard Arlt

Top