Władze ChWZ

Synod

Legnica ul. Sudecka 3
Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa

Synod

ul. Sudecka 3
59-220 Legnica

Rada Naczelna

Legnica ul. Sudecka 3
Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa

Rada Naczelna

ul. Sudecka 3
59-220 Legnica

Prezydium Rady Naczelnej

Legnica ul. Sudecka 3
Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa

Prezydium Rady Naczelnej

ul. Sudecka 3
59-220 Legnica

Prezbiter Naczelny

Legnica ul. Sudecka 3
Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa

Prezbiter Naczelny

ul. Sudecka 3
59-220 Legnica