Statut ChWZ – Rozdział

Prezbiter Naczelny

  1. Prezbiterem Naczelnym może być osoba pełniąca urząd Prezbitera lub Pastora.
  2. Prezbiter Naczelny kieruje pracą Prezydium Rady Naczelnej.
  3. Kadencja Prezbitera Naczelnego trwa 4 lata. Urząd ten można pełnić przez kilka kadencji.