Statut ChWZ – § 17

IV. Osoby prawne Wspólnoty i ich organy