Statut ChWZ – § 30, § 31

Zbór

 1. Pastorem może zostać osoba, która jest członkiem Zboru.
 2. Objęcie urzędu Pastora następuje po wejściu w życie uchwały Prezydium Rady Naczelnej o powołaniu Pastora.
 3. Na wniosek Rady Zboru Rada Naczelna może powołać I Zastępcę Pastora i II Zastępcę Pastora.
 4. I Zastępca Pastora i II Zastępca Pastora zastępują Pastora z zastrzeżeniem pkt. 5.
 5. W Zborach gdzie nie jest powołany I Zastępca Pastora i II Zastępca Pastora w sprawach zwykłego zarządu, Pastora zastępuje Diakon.
 6. Pastorem Seniorem zostaje osoba pełniąca urząd Pastora w danym Zborze, a zdała urząd Pastora ze względu na wiek lub stan zdrowia.
 1. Zadania i kompetencje Pastora:
  1. kieruje Radą Zboru,
  2. zarządza Zborem,
  3. reprezentuje Zbór na zewnątrz.
  4. wykonuje posługi religijne zawarte w zasadach wiary
 2. Pastor zobowiązany jest do zachowania tajemnicy duchownego (tajemnicy wiary).