Statut ChWZ – § 30

Zbór

  1. Pastorem może zostać osoba, która jest członkiem Zboru.
  2. Objęcie urzędu Pastora następuje po wejściu w życie uchwały Prezydium Rady Naczelnej o powołaniu Pastora.
  3. Na wniosek Rady Zboru Rada Naczelna może powołać I Zastępcę Pastora i II Zastępcę Pastora.
  4. I Zastępca Pastora i II Zastępca Pastora zastępują Pastora z zastrzeżeniem pkt. 5.
  5. W Zborach gdzie nie jest powołany I Zastępca Pastora i II Zastępca Pastora w sprawach zwykłego zarządu, Pastora zastępuje Diakon.
  6. Pastorem Seniorem zostaje osoba pełniąca urząd Pastora w danym Zborze, a zdała urząd Pastora ze względu na wiek lub stan zdrowia.