Prawo Państwowe – Akty prawne

Konstytucja RP

sejm-grafika.jpg
  1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r.
  2. Treść Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej pochodząca z serwisu internetowego Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej