Statut ChWZ – § 16

IV. Osoby prawne Wspólnoty i ich organy

  1. Osobowość prawną posiadają:
    1. Wspólnota jako całość,
    2. Zbory,
    3. Szkoła Biblijna.