Statut ChWZ – § 15

III. Członkowie Zborów

  1. Członkowie Zboru mogą pełnić w Zborze funkcje pomocnicze.
  2. Funkcje, o których mowa w pkt. 1 to: Diakon, Nauczyciel Szkółki Niedzielnej, Nauczyciel Młodzieży, Ewangelista, Kaznodzieja, Diakonisa.
  3. Osoby wymienione w pkt. 2 zadania swoje wykonują we współpracy lub w porozumieniu z Pastorem.