Statut ChWZ – § 14

III. Członkowie Zborów

  1. Członkowie Zboru mogą sprawować urzędy w Zborze.
  2. Urzędami w Zborze są stanowiska: Prezbitera, Pastora, I Zastępca Pastora i II Zastępca Pastora.