Statut ChWZ – § 12

III. Członkowie Zborów

 1. Członkowie Zboru mają prawo do:
  1. czynnego uczestniczenia w życiu społeczności zborowej,
  2. wypowiadania opinii i zgłaszania uwag o funkcjonowaniu Zboru,
  3. opieki duszpasterskiej,
  4. posług religijnych określonych w zasadach wiary,
  5. korzystania z dóbr i możliwości jakie posiada Zbór i Wspólnota na zasadach określonych w wewnętrznych regulaminach,
 2. Każdy członek Zboru ma prawo jednego głosu na Ogólnym Zebraniu Członków Zboru, chyba, że jest zawieszony w prawach członkowskich.
 3. Członek Zboru będący zawieszony ma tylko prawo do opieki duszpasterskiej (pkt. 1 ppkt 3.).