Statut ChWZ – § 11

III. Członkowie Zborów

Zawieszenie w prawach członkowskich lub wyłączenie ze Zboru następuje na skutek rażącego łamania zasad wiary lub świadomego prowadzenia życia określanego w Piśmie Świętym jako grzeszne — pogańskie.