Statut ChWZ – § 10

III. Członkowie Zborów

Przynależność do Zboru ustaje poprzez:

  1. dobrowolne wystąpienie,
  2. wyłączenie ogłoszone na Ogólnym Zebraniu Członków Zboru,
  3. śmierć.