Statut ChWZ – § 9

III. Członkowie Zborów

 1. Osoba nawrócona w Zborze aby zostać członkiem powinna:
  1. dać świadectwo o pojednaniu z Bogiem, i wejściu na biblijną drogę zbawienia,
  2. zobowiązać się do życia wg zasad wiary, i przyjąć chrzest przez zanurzenie w wodzie,
  3. zadeklarować swoje wstąpienie do Zboru jako cząstki Kościoła Jezusa Chrystusa i gotowość czynnego uczestniczenia w społeczności zborowej.
 2. Osoba, która była już członkiem innego Zboru powinna w celu uzyskania członkostwa:
  1. złożyć świadectwo swojego życia z Bogiem,
  2. gdy jest taka możliwość przedłożyć opinię z ostatniego Zboru w którym była członkiem.
  3. uzyskać rekomendacje przynajmniej 3 członków Zboru w którym chce być członkiem.
 3. Do osoby składającej wniosek o przyjęcie na członka Zboru pkt. 1 stosuje się odpowiednio.