Statut ChWZ – § 8

III. Członkowie Zborów

  1. Członkiem Zboru zostaje osoba która:
    1. nawróciła się w danym Zborze,
    2. była członkiem innego Zboru i zgłosiła wolę przystąpienia do drugiego Zboru.
    3. na wniosek, zaakceptowany przez Radę Zboru lub Ogólne Zebranie Członków Zboru.