Statut ChWZ – § 7

III. Członkowie Zborów

  1. Każdy członek Wspólnoty musi przynależeć do jednego Zboru.
  2. Członkiem Zboru może być osoba pełnoletnia. Osoby niepełnoletnie, mogą zostać członkami Zboru za zgodą ich opiekunów prawnych.