Statut ChWZ – § 6

II. Cele działalności oraz formy i zasady ich realizacji

  1. Wspólnota działa poprzez: członków Zborów i swoje osoby prawne.