Statut ChWZ – § 4

II. Cele działalności oraz formy i zasady ich realizacji

  1. Celem Wspólnoty jest głoszenie i życie wg zasad określonych w Piśmie Świętym Starego i Nowego Testamentu.