Statut ChWZ – § 3

I. Nazwa, teren działania, siedziba władz

  1. Siedzibą Wspólnoty jest miasto Legnica.