Statut ChWZ – § 1

I. Nazwa, teren działania, siedziba władz

  1. Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa zwana dalej „Wspólnotą” jest samodzielnym i niezależnym związkiem wyznaniowym i posiada swój własny ustrój określony w statuciezasadach wiary.
  2. Zasady wiary określane są tylko i wyłącznie na podstawie Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu .