Statut ChWZ – § 47

VIII. Rozwiązanie Zboru i Wspólnoty

  1. Uchwałę o rozwiązaniu Wspólnoty podejmuje Synod Wspólnoty w obecności co najmniej 4/5 delegatów większością 4/5 głosów.
  2. Uchwała o rozwiązaniu powinna zawierać w szczególności:
    1. imienny skład komisji likwidacyjnej, w skład której wchodzi 5 członków Prezydium Rady Naczelnej,
    2. plan likwidacji, w tym przeznaczenie pozostałego majątku.
  3. Uchwała o likwidacji powinna być udostępniona wszystkim Zborom.