Statut ChWZ – § 45

VIII. Rozwiązanie Zboru i Wspólnoty

  1. Majątek Zboru zniesionego uchwałą Rady Naczelnej przechodzi na własność Wspólnoty.