Statut ChWZ – § 43

VI. Osoby duchowne

  1. Zadania i kompetencje Prezbitera:
    1. wspieranie Pastorów w prowadzeniu Zborów wg zasad wiary,
    2. zapewnienie właściwego wykładu nauk Pisma Świętego,
    3. przygotowywanie i szkolenie do pracy Pastorów oraz innych osób mających pełnić lub już pełniących funkcje w Zborze.
  2. Zadania i kompetencje Pastora określa zapis w § 31.
  3. Zadania i kompetencje I Zastępcy Pastora i II Zastępcy Pastora określa zapis w § 30 pkt. 4.
  4. Zadania i kompetencje Pastora Seniora są takie same jak Pastora za wyjątkiem § 31 pkt. 1 ppkt. 2 i 3.