Statut ChWZ – § 42

VI. Osoby duchowne

  1. Prezbiter jest powoływany przez Prezydium Rady Naczelnej.
  2. Prezbiterem może zostać osoba, która pełniła urząd Pastora.