Statut ChWZ – § 41

VI. Osoby duchowne

  1. We Wspólnocie osobami duchownymi są:
    1. Prezbiter,
    2. Pastor,
    3. I Zastępca Pastora i II Zastępca Pastora, Pastor Senior.
  2. Osoby duchowne powoływane są na czas nieokreślony.