Statut ChWZ – § 38

V. Postanowienia wspólne dla członków Zboru i osób prawnych Wspólnoty

  1. Członkowie organów Wspólnoty mogą być zawieszeni przez Prezydium Rady Naczelnej w swoich czynnościach i prawach w przypadkach określonych w § 11.
  2. Członek Wspólnoty może się odwołać od decyzji, o której mowa w pkt. 1 do Rady Naczelnej.
  3. W miejsce odwołanego członka organu Wspólnoty Prezydium Rady Naczelnej może powołać inną osobę. Osoba ta powinna zostać zatwierdzona przez Radę Naczelną na najbliższym jej posiedzeniu.