Statut ChWZ – § 36

Szkoła Biblijna

  1. Szkoła Biblijna działa w ramach środków finansowych przeznaczonych na działalność Rady Naczelnej.
  2. W sprawach majątkowych Szkoły Biblijnej do składania oświadczeń woli uprawniony jest Dyrektor Szkoły Biblijnej w zakresie upoważnienia udzielonego przez Prezydium Rady Naczelnej.