Statut ChWZ – § 35

Szkoła Biblijna

  1. Szkoła Biblijna wydaje dyplomy (świadectwa) ukończenia, które uznawane są przez Organy Wspólnoty.