Statut ChWZ – § 33

Szkoła Biblijna

  1. Organami Szkoły Biblijnej są:
    1. Rada Programowa,
    2. Dyrektor Szkoły Biblijnej.
  2. Radę Programową i Dyrektora Szkoły Biblijnej powołuje Rada Naczelna.
  3. Kadencja organów Szkoły Biblijnej trwa 4 lata i nie ogranicza się ilości kadencji.