Statut ChWZ – § 32

Szkoła Biblijna

  1. Szkoła Biblijna jest jednostką organizacją Wspólnoty kształcącą studentów – członków Wspólnoty.
  2. Studentami mogą być także osoby spoza Wspólnoty.