Statut ChWZ – § 31

Zbór

  1. Zadania i kompetencje Pastora:
    1. kieruje Radą Zboru,
    2. zarządza Zborem,
    3. reprezentuje Zbór na zewnątrz.
    4. wykonuje posługi religijne zawarte w zasadach wiary
  2. Pastor zobowiązany jest do zachowania tajemnicy duchownego (tajemnicy wiary).