Statut ChWZ – § 29

Zbór

 1. Zadania i kompetencje Rady Zboru:
  1. czuwanie nad prawidłowym rozwojem Zboru,
  2. udzielanie pełnej opieki duszpasterskiej członkom Zboru,
  3. dbanie o właściwe zachowywanie zasad wiary,
  4. kierowanie sprawami Zboru,
  5. zarządzanie majątkiem ruchomym i nieruchomościami Zboru,
  6. zawieszanie w prawach członków Zboru,
  7. powoływanie osób na stanowiska funkcyjne w Zborze.