Statut ChWZ – § 25

Zbór

  1. Zbór tworzony i znoszony jest przez Prezydium Rady Naczelnej.
  2. Zbór składa się z członków, to jest osób dobrowolnie zrzeszających się i przestrzegających zasady wiary.
  3. Do powstania Zboru wymagana jest liczba co najmniej 10 osób.
  4. Grupy członków Wspólnoty liczące mniej niż 10 osób mogą organizować się w Placówki Zboru.
  5. Każda Placówka Zboru podlega organizacyjnie jednemu Zborowi, a jej członkowie są jednocześnie członkami tego Zboru.