Zasady wiary

Załącznik do Statutu ChWZ

Wierzymy w:

 1. Jedynego Wszechmogącego Boga: Ojca, Syna i Ducha Świętego.
 2. Pismo Święte jako Słowo Boże, natchnione przez Ducha Świętego, jest jedynym, najwyższym autorytetem w sprawach: prawdy, wiary i życia.
 3. Jezusa Chrystusa – Syna Bożego, który przyszedł w ciele na świat (narodził się z Marii Panny), aby przez swą męczeńską śmierć i zmartwychwstanie zbawić grzeszników. Jest jedynym Pośrednikiem i Orędownikiem.
 4. Zbawienie z łaski jako dar Bożej miłości.
 5. Nowonarodzenie z wody i Ducha, aby wejść do Królestwa Bożego.
 6. Chrzest Duchem Świętym oraz w prowadzenie i dary (charyzmaty) Ducha Świętego.
  1. Konieczność przyjęcia chrztu wodnego (przez zanurzenie),
  2. Wieczerzy Pańskiej (pod postacią chleba i wina wraz z umywaniem nóg ).
  3. W pomazanie olejem (ku uzdrowieniu).
 7. Kościół (ciało Jezusa Chrystusa), którego głową i budowniczym jest Jezus Chrystus.
 8. Powszechne zmartwychwstanie (wszystkich ludzi) i sąd Boży oraz życie wieczne (zbawionych) i wieczne potępienie.
 9. Odrodzone (nowe) doczesne życie chrześcijanina, tj.:
  1. modlitwa za władzę i postępowanie uczciwe, sprawiedliwe, święte (w tym bez nałogów),
  2. poszanowanie godności każdego człowieka,
  3. sumienne wykonywanie obowiązków (w: domu, szkole, pracy, społeczeństwie),
  4. dbanie o: nierozerwalność małżeństwa (związek kobiety i mężczyzny),
  5. rodzinę, rodzicielstwo i macierzyñstwo.
  6. ochronę życia (w tym nie odbywanie służby wojskowej).