Notice: Undefined property: WP_Error::$ID in /wp-includes/class-wp-user.php on line 170

Notice: Undefined property: WP_Error::$ID in /wp-includes/class-wp-user.php on line 170

Notice: Use of undefined constant HTTP_USER_AGENT - assumed 'HTTP_USER_AGENT' in /wp-content/themes/chwz-convertio/header.php on line 1
W co wierzymy W co wierzymy – ChWZ

W co wierzymy

ZASADY WIARY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ WSPÓLNOTY ZIELONOŚWIĄTKOWEJ


Wierzymy w:

 1. Jedynego Wszechmocnego Boga: Ojca, Syna i Ducha Świętego.
 2. Pismo Święte jako Słowo Boże, natchnione przez Ducha Świętego, które jest jedynym, najważniejszym autorytetem w sprawach: prawdy, wiary i życia.
 3. Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który przyszedł w ciele na świat- narodził się z Marii dziewicy, aby przez swą męczeńską śmierć i zmartwychwstanie zbawić grzeszników. Jest On jedynym Orędownikiem i Pośrednikiem pomiędzy człowiekiem a Bogiem.
 4. Zbawienie z łaski jako dar Bożej miłości.
 5. Nowonarodzenie z wody i Ducha Świętego, aby wejść do Królestwa Bożego.
 6. Chrzest Duchem Świętym oraz prowadzenie i dary *(charyzmaty) Ducha Świętego.
 7. Konieczność przyjęcia chrztu wodnego (przez zanurzenie). Przyjmowanie Wieczerzy Pańskiej (pod postacią chleba i wina, wraz z umywaniem nóg). Pomazanie olejem (ku uzdrowieniu).
 8. Kościół (ciało Jezusa Chrystusa), którego głową i budowniczym jest Jezus Chrystus.
 9. Powszechne zmartwychwstanie (wszystkich ludzi) i sąd Boży oraz życie wieczne (zbawionych) i wieczne potępienie.
 10. Odrodzenie (nowe) życie chrześcijanina, to jest takie, którego w szczególności przejawami są:
 • modlitwa za władzę i postępowanie uczciwe, sprawiedliwe i święte (w tym bez nałogów);
 • poszanowanie godności każdego człowieka;
 • sumienne wykonywanie obowiązków (w domu, szkole, pracy, społeczeństwie);
 • dbanie o nierozerwalność małżeństwa (związek kobiety i mężczyzny), rodzinę rodzicielstwo i macierzyństwo;
 • ochrona życia (w tym nieodbywanie służby wojskowej).

Trayvon Mullen Authentic Jersey  Top