Podobni do Eliasza

Doroczna konferencja młodzieżowa w Legnicy rozpoczęła się punktualnie o godz. 18.00 w czwartek 17­ lutego. Tygodnie przygotowań, modlitw, postów i tęsknoty znalazły w końcu finał. Uczestnicy, początkowo nieliczni, rozpoczęli zjazd od społeczności ze Słowem Bożym i już od samego początku od żarliwej modlitwy. Zmęczenie objawiło się wprawdzie niemrawym śpiewem, ale wraz z biegnącym czasem stęskniona Bożej obecności młodzież się ożywiała. Dalej miało być już tylko lepiej (aż do zakończenia z jak zwykle smutnym pożegnaniem).

Słowa na wagę

Słowa na wagę

No właśnie. Słowa na wagę. Wagę czego? Czy przywiązujemy wagę do wypowiadanych każdego dnia słów? Czy zdajemy sobie sprawę z ich znaczenia i konsekwencji, jakie ze sobą niosą? Według przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych badań przeciętny mężczyzna wypowiada dziennie około 7 tysięcy słów, a przeciętna kobieta około 20 tysięcy. Mnożąc liczbę słów przez liczbę dni w roku mamy odpowiednio w przypadku mężczyzn – ponad 2,5 miliona słów wypowiadanych w ciągu roku, a kobiet – 7,3 miliona! Mnożąc te wartości przez, załóżmy, 50 lat, otrzymujemy wyniki rzędu około 128 milionów słów w przypadku mężczyzn i 365 milionów słów w przypadku kobiet. Szokujące, nieprawdaż?

Subskrybuje zawartość